Disclaimer

Lees ook onze Privacyverklaring

 

Door de toegang tot en met het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. We kunnen deze voorwaarden ten alle tijden wijzigen door een nieuwe versie te plaatsen op onze website. Indien u onze website blijft gebruiken na wijziging van de voorwaarden wordt u geacht dat u de nieuwe voorwaarden heeft goedgekeurd. Indien u deze voorwaarden niet accepteert gebruikt u onze website dan  niet.

Deze website wordt u kosteloos aangeboden door Cycling Club Caulille. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Aansprakelijkheid

Cycling Club Caulille is niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledige of iet geheel juiste informatie op haar website ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen ervan.

Cycling Club Caulille is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website, noch kan Cycling Club Caulille verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of andere negatieve consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Cycling Club Caulille behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing correcties of wijzigingen aan te brengen op deze website. Cycling Club Caulille geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Als u niet tevreden bent over het functioneren van deze website of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze website.

Cycling Club Caulille kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Alle publicaties zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan deze teksten geen rechten worden ontleed. Ook kan Cycling Club Caulille niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden. Het gebruik van cyclingclubcaulille.be is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing de aankoop van een product of dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op cyclingclubcaulille.be verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Indien u als bezoeker uzelf toegang verschaft tot cyclingclubcaulille.be, dan wordt u geacht van al het vermelde op deze pagina kennis te hebben genomen.

Copyright

Alle rechte berusten bij Cycling Club Caulille, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van cyclingclubcaulille.be mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.