Privacy Policy

Privacybeleid Cycling Club Caulille

Cycling Club Caulille is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.cyclingclubcaulille.be
De Functionaris Gegevensbescherming van Cycling Club Caulille is te bereiken via privacy@cyclingclubcaulille.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cycling Club Caulille verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ons te contacteren.
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cyclingclubcaulille.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cycling Club Caulille verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Cycling Club Caulille neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cycling Club Caulille) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cycling Club Caulille bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Cycling Club Caulille via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 10 jaar terug bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cycling Club Caulille verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen bij een bezoek aan een website. Hierdoor kan deze website uw handelingen en voorkeuren (zoals taal, lettertype, weergaveopties,…) onthouden gedurende een bepaalde periode. Het voordeel hiervan is dat wanneer men de website opnieuw bezoekt of tussen verschillende webpagina’s navigeert, uw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten instellen.

Cookies worden gebruikt om de surfervaring te vergemakkelijken en te verbeteren. Wanneer men de website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat uw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Bovendien wordt data verzameld over hoe de website geraadpleegd werd, en kan zo de algemene prestaties van de website op gebied van snelheid en werking verbeteren.

Cookies functioneren nooit onafhankelijk en zijn steeds gekoppeld aan een website. Cookies verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of telefoon bevinden.

Als men niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kan men de instellingen van uw browser wijzigen.

Soorten Cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om het surfen en de daarmee verbonden functies mogelijk te maken. Deze cookies identificeren u niet als individu. Indien men deze cookie weigert, zullen verschillende functies binnen de website geheel of gedeeltelijk verstoord worden.
  • Functionele cookies verhogen de gebruikersvriendelijkheid van de website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur). Deze zorgen ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als men deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken.
  • Prestatie/analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website  zoals het aantel bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een website en eventuele foutmeldingen. Ze helpen om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren u niet als individu.
  • Advertentie cookies worden gebruikt om de inhoud te leveren die relevanter is voor u. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantel keren dat men een advertentie ziet te beperken.
  • Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door Cycling Club Caulille wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot deze cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

Cycling Club Caulille gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cycling Club Caulille en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cyclingclubcaulille.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cycling Club Caulille wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommisie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cycling Club Caulille neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@cyclingclubcaulille.be